Usługi

inspekcja izolacji termicznej budynków
kontrola osadzenia i szczelności okien
lokalizacja ubytków ciepła
wykrywanie wad instalacji CO i CWO
sprawdzanie skuteczności ogrzewania podłogowego

diagnostyka urządzeń mechanicznych pod kątem rozkładu ciepła
diagnostyka izolacji urządzeń w przemyśle: kominów, sieci ciepłowniczych na całych odcinkach, zarówno podziemnych, jak napowietrzych,
diagnostyka szczelności układów hydraulicznych